Betalingscondities

  • Afdrukken

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant  te geschieden aan het einde het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, een verzamelfactuur van de betalingen.

Indien in cliënten aan huis bezoek reken ik € 0,19 aan km-vergoeding. Het aantal gereden kilometers zijn de aantal gereden kilometers volgens de kortste route van de ANWB routeplanner.

Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt middels een nota en de nota na dertig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Verder is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Pakketbehandelingen dienen bij voorkeur in totaal betaald te worden na het intakegesprek, contant of middels een nota. Mocht de behandeling tussentijdens worden beëindigd, worden de tot dan gehouden losse consulten in rekening gebracht en de rest wordt aan de cliënt gecrediteerd.