Kinderen

 

Te zware kinderen

Kinderen worden niet alleen langer, ze worden ook steeds dikker. Inmiddels heeft 15% van alle kinderen in Nederland overgewicht (bron: CBS). Het aantal kinderen met overgewicht in Zeeland is sinds 1980 meer dan verdubbeld. Het aantal Zeeuwse kinderen met overgewicht is vooral toegenomen in de categorie van de tienjarigen/tieners.Twintig procent van deze groep is te zwaar (bron: GGD). Kinderen met overgewicht lopen een verhoogd risico om ziekten gerelateerd aan voeding te ontwikkelen, maar nog meer belastend zijn de psychosociale problemen die met overgewicht gepaard gaan.

Probleem

Overgewicht is voor kinderen een psychische belasting. Dikke kinderen worden snel gepest, kunnen meestal niet goed meedoen met sport en hebben meer moeite met het kiezen van leuke kleren die passen bij hun leeftijd. Ze kunnen daardoor een negatief zelfbeeld ontwikkelen en zelfs depressief worden.

Ook lichamelijk gezien heeft overgewicht nogal wat consequenties. Overgewicht op kinderleeftijd, met name tijdens de adolescentie, is een belangrijke voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd. Op populatieniveau betekent dit dat we in de toekomst bijna een epidemie van overgewicht kunnen verwachten. En ernstig overgewicht (obesitas) gaat gepaard met ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en gewrichtsproblemen. Deze ziekten dragen bij aan een lagere levensverwachting.